Språk

På ett pedagogiskt sätt med individen i fokus för du nu möjligheten att lära dig franska från allra första början.
Boken kommer ifrån Studentlitteratur.se och priset är 320 kr (materialkostnad)
Vi startar från början i boken och arbetar oss framåt i den takten som passar gruppen. Det kommer att finnas möjlighet att fortsätta läsa en fortsättningskurs under VT 20 och då startar vi där gruppen slutade.
Vi träffas varje onsdag (ej v 44)
Ledaren Mariyet de Baar har varit lärare på Montessori där hon undervisat i franska. Hon har även varit bosatt i Frankrike under sju års tid, Hon är SFI lärare i Nybro kommun.
Bra att veta:
Vid anmälan är det bra om du anger din mailadress för vidare kontakt. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen ca en vecka före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.