Språk

Fokus kommer att ligga på vardagssituationer som kan ske i olika sammanhang i syfte till att använda lämpliga uttryck för att presentera sig och att småprata. Vi kommer också att titta på grammatiken, uttal och vad som är nödvändiga för att få en förståelse av de grundläggande begreppen. Efter kursen kommer deltagarna att kunna använda ett antal olika fraser för att klara olika situationer som man kan hamna i.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs. Detta är en kurs för dig som är helt ny med språket, men även du som önskar friska upp skolfranskan på en lätt nivå är välkommen

Upplägg:
Kursen är under 10 torsdagar med uppehåll V.44.

Studiematerial:
Ledarens egna samt bok, mer info om den kommer. Bok ingår ej i kursavgift.

Ledare:
Cecile Sun föddes i Kina men växte upp i Frankrike. Cecile har bott i Sverige 5 år och talar numera även svenska. Hon har kinesiska samt franska som modersmål och har erfarenhet av att lära ut språk.

Lokal och tillgänglighet:
Kursen hålls i SVs lokaler på Polhemsgatan 16. Entrén är på markplan och har en ramp och automatisk dörröppnare. Det finns rullstolsanpassad toalett.

Bra att veta:
Din anmälan är bindande och vi ser gärna att du anger din mailadress för vidare kontakt. Återtar du din anmälan återbetalas avgiften förutom 10% i administrationsavgift. Du får en kallelse till kursen ca en vecka före kursstart., där finns all praktisk information. Vi kontaktar dig om något ändras. Kostnad för material ingår ej i avgiften om inget annat anges. Medlemmar i LRF och SPF har 10% rabatt på deltagaravgiften. Är du berättigad till rabatt måste du ange det vid anmälningstillfället. Vi reserverar oss för att ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.