Hälsa & välbefinnande

Frigörande dans är motion för kropp och själ.
När du dansar är du medvetet närvarande i din kropp och känner hur det är att vara du just nu.
Med hjälp av dansen riktas uppmärksamheten, till hur den egna kroppen vill röra sig. Du följer dina impulser från kroppens intelligens och är fri i rytmen och rörelsen. Du får möta olika sorters musik att dansa till.
Alla kan dansa frigörande dans, oavsett erfarenhet och fysisk kondition.
Närvaro, andning och de fria rörelserna löser upp spänningar och frigör livsenergi.

Frigörande dansinspiratör Carina Gyllerfelt