Musik, teater

Välkommen till nybörjarkurs i gitarr!

Annie instruerar och inspirerar att lära oss grunderna i gitarr. Vi lär oss enkla och användbara ackord tillsammans. Materialet för kursen är "Komplätt 1" och beställs till första kurstillfället. Du betalar för boken i samband med deltagaravgiften och behåller boken efter kursen. Du tar med och spelar på din egen gitarr.

Lokalen är Corona-säkrad där ni kan hålla goda avstånd till varandra. Handsprit finns.
Tänk på att självklart stanna hemma vid minsta förkyldningssymptom.

Välkommen!