Hantverk & konst

Tycker du om olika handarbeten och träffa andra med samma intresse?
Kom då ner med ditt handarbete och sitt med oss.
I samarbete med Vissefjärda hembygdsförening
Vi träffas varannan vecka
Alla är välkomman och vi bjuder på fika!