Musik, teater

En dag för dig som sjungit lite förut och är nyfiken på detta med opera. Inga särskilda förkunskaper behövs men det går också bra att vara en som är mycket rutinerad. Alla är lika välkomna och behandlas utifrån sin egen nivå.

-Under förmiddagen ger Pernilla Ingvarsdotter en interaktiv konsert och visar på skillnader mellan att sjunga pop, visa, musikal och opera. Publiken får tillfälle till frågor och diskussioner under konsertdelen.

-Gemensam uppvärmning av rösten med luft/andning i fokus samt övningar för att hitta placeringen i just operaklang.

- Fortsatt arbete med känslouttryck och hur det kan hjälpa till då man vill hitta den rätta klangen.

Kortare paus för mat eller fika

-Eftermiddagen avsätts/ erbjuds för dig som också vill få ett individuellt pass där vi undersöker just ditt sätt att hitta rätt väg in i den speciella sångstilen. Vid sidan av detta kan man fortsätta med övningar gemensamt ihop med pianisten då man inte har sitt eget pass med Pernilla.
-Gemensam avslutning med sång och övningar i mån av tid.

Vi arbetar med en rutinerad pianist som hjälper till och stöttar med klanger och ackompanjemang i de gemensamma delarna.
Med fördel får du gärna som deltagare sända förslag på någon önske-aria ett par veckor innan, som du skulle vilja jobba med tillsammans med Pernilla Ingvarsdotter.

Bra att veta:
Vid anmälan önskar vi att du anger mailadress, för vidare kontakt.
Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen ca en vecka före kursstart. Vi kontaktar dig om
något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.