Ekonomi

Lär dig hur du hittar köpvärda aktier med analysprogrammet Hitta Kursvinnare och teknisk analys. DIGITAL KURS

Du lär dig att använda analysprogrammet ”hitta kursvinnare” för att hitta köp/säljsignaler till aktier. Med hjälp av programmet lär du dig grunderna i teknisk analys: Programmet innehåller även analysverktyg för fundamental analys. Kursen förutsätter viss datorvana och att programmet Hitta kursvinnare används på laptop eller en PC. Under kursen kan du använda programmet Hitta Kursvinnare utan kostnad och efter avslutad kurs erhåller du ett rabatterbjudande om förvärv av programmet Hitta Kursvinnare.

Avsnitt 1
• Bevakningslistor (aktielistan)
o Vinstaktier
o Utdelningsaktier
o Tips
o Rapportvinnare
• Urval/sök (flik)
• Portfölj (flik)
• Bolag (flik)
• Kurslista (flik)

Avsnitt 2 Stöd och motstånd, glidande medelvärden (TA-flik)
• Genomgång av olika Stöd, motstånd (ritverktyg)
• Trend, jämvikt (konsolidering)
• Glidande medelvärden
o MA1 20
o MA2 50
o MA4 200
o MA3 100, MA5 12, EMA1 5, EMA2 8
• Bekräftelselinje

Avsnitt 3 Indikatorer (TA-flik)
• Indikatorer (indikatorraden)
o RSI
o Stochastic slow
o Smacd/Macd
o Bollinger
o ADX
o OBV
• Fundamental analys (FA-flik)

Vid varje kurstillfälle analyseras en aktie som uppfyller villkoren för någon teknisk indikator
Inspelning av vissa moment kan ske.

Kursledare: Lars Carlsson, Aktiespararna

Ytterligare information om kursen kan du få genom att ta kontakt med Lars via mail: calle0481@gmail.com.

Bra att veta:
För att kunna ta till dig av innehållet i kursen bör du ha gått "Grundintroduktionen till programmet Hitta kursvinnare”, detta för att du ska lära dig grunderna i programmet och veta hur det är uppbyggt när du sedan ska lära dig att göra tekniska analyser.

Din anmälan är bindande och vi ser gärna att du anger din mailadress för vidare kontakt. Återtar du din anmälan återbetalas avgiften förutom 10% i administrationsavgift. Du får en kallelse till kursen ca en vecka före kursstart., där finns all praktisk information. Vi kontaktar dig om något ändras. Kostnad för material ingår ej i avgiften om inget annat anges. Medlemmar i LRF och SPF har 10% rabatt på deltagaravgiften. Är du berättigad till rabatt måste du ange det vid anmälningstillfället. Vi reserverar oss för att ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.