Humaniora

Välkommen till inspirationsträff om projekt Läslust hela livet!
Att njuta av litteratur är en glädjekälla både för den som läser och den som lyssnar. En lässtund tillsammans skapar samvaro, stimulans och samtal. Våra högläsningscirklar sätter guldkant på vardagen för de äldre och vi värnar särskilt de som har demens. Vi kommer till boenden i Kalmar län med en engagerad högläsare som har med sig bra och lättlästa böcker. Du som högläsare får utbildning, gemenskap med andra högläsare och framförallt en värdefull och mycket uppskattad uppgift. Detta är en inspirationsträff där du får reda på mer om projektet. Du förbinder dig inte till något om du anmäler dig till träffen. Välkommen att inspireras!

Målgrupp: Du som är nyfiken på projektet! Kanske vill du bli högläsare? Eller jobbar du på en mötesplats för äldre och vill starta högläsningsgrupper med ideell högläsare? Vi välkomnar också biblioteket, SPF, anhörigföreningar, demensföreningar, Röda Korset med flera som alla är viktiga samarbetspartners i projektet.