Historia & Konsthistoria

Föreläsare Simon Sorgenfrei, docent, Södertörns högskola.
På mindre än hundra år har Sveriges muslimska befolkning gått från att vara en handfull individer till hundratusentals människor. Men kontakter och relationer mellan vad vi idag kallar Sverige och muslimska kulturer sträcker sig långt tillbaka i tiden. I boken Islam i Sverige - de första 1300 åren tecknar religionsvetaren Simon Sorgenfrei denna långa historia, från vikingatidens kulturmöten till dagens muslimska mångfald.

Välkomna