Djur, natur & miljö

Innehåll och upplägg:
Jaktledaren är en viktig nyckelperson i jaktlaget som förutom att ha kontroll på jaktens genomförande så att den sker på ett säkert och bra sätt vid olika former av gemensamhetsjakt också ska ha kunskap om lagar och regelverk. Det är även jaktledaren som genom sitt uppträdande sätter normerna i jaktlaget vad gäller jaktetik och hantering av viltet.
I denna kurs får du lära dig vad som gäller för jaktledaren. Du får insikt om var man hittar vilka lagar och regler som gäller och vilket ansvar man har, men även vad som inte faller på jaktledarens ansvar. Efter kursen erhåller du ett diplom.
Kursen hålls varannan vecka

Förkunskaper:
Jägarlicens

Kursledare:
Peter Danielsson är en av våra duktiga ledare med många års erfarenhet och stor ämneskunskap!

Kursmaterial:
Erhålls vid första träffen.

Bra att veta:
Vid anmälan är det bra om du anger din mailadress, för vidare kontakt. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen ca en vecka före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.