Djur, natur & miljö

Innehåll och upplägg:
Jaktledaren är en viktig nyckelperson i jaktlaget som förutom att ha kontroll på jaktens genomförande så att den sker på ett säkert och bra sätt vid olika former av gemensamhetsjakt också ska ha kunskap om lagar och regelverk. Det är även jaktledaren som genom sitt uppträdande sätter normerna i jaktlaget vad gäller jaktetik och hantering av viltet.
I denna kurs får du lära dig vad som gäller för jaktledaren. Du får insikt om var man hittar vilka lagar och regler som gäller och vilket ansvar man har, men även vad som inte faller på jaktledarens ansvar. Efter kursen erhåller du ett diplom.
Kursen hålls varannan vecka

Förkunskaper:
Jägarlicens

Kursledare:
Peter Danielsson är en av våra duktiga ledare med många års erfarenhet och stor ämneskunskap!

Kursmaterial:
Erhålls vid första träffen.

Bra att veta:
Din anmälan är bindande och vi ser gärna att du anger din mailadress för vidare kontakt. Återtar du din anmälan återbetalas avgiften förutom 10% i administrationsavgift. Du får en kallelse till kursen ca en vecka före kursstart., där finns all praktisk information. Vi kontaktar dig om något ändras. Kostnad för material ingår ej i avgiften om inget annat anges. Medlemmar i LRF och SPF har 10% rabatt på deltagaravgiften. Är du berättigad till rabatt måste du ange det vid anmälningstillfället. Vi reserverar oss för att ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.