Historia & Konsthistoria

Järnåldersguidning
Guidningen utgår från gårdstunet på den rekonstruerade Järnåldersgården. Vi berättar om järnålderslandskapet med åkrar, ängar och utmarker. Vi pratar om hägnader, djurhållning, odlingar och byggnadsteknik. Efter att ha gått runt i det rekonstruerade järnålderslandskapet går vi tillsammans upp till Stormansgården och tittar på de ursprungliga husgrunderna som ligger till grund för de rekonstruerade byggnader. Vi berättar om hur folk levde ppå gården, vad som hittades när man grävde ut grunderna och hur Stormansgården hänger ihop med gårdar och byar runt om samt vilken borgtillhörighet man tror Stormansgården hade. Under hela guidningen är deltagarna välkomna att ställa frågor. Guidningen tar ca 1 timme.
pris 100 kr