Hantverk & konst

Det här är en kamratcirkel där vi målar tillsammans och utvecklar vårt skapande. Vill du träffa andra med samma intresse så kan det här vara cirkeln för dig! Alla tar med sitt eget material. Välkommen!

Vi börjar igen den 10 januari kl 18.30-20.45. Du kan även börja senare under terminen.

Lokal och tillgänglighet:
Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Norra Långgatan 34 i Kalmar. Byggnaden är försedd med hiss.

Mejla elin.bystrom@sv.se eller ring 0480-43 04 61 om du har frågor.