Hantverk & konst

Innehåll
Denna kurs riktar sig både till nybörjare och till dig med erfarenhet av keramiskt skapande. Demonstrationer av grundläggande tekniker, såsom drejning, kavling och ringling kommer ske vid de tidigare kurstillfällena, fokus kommer sedan gå över till mer eget uttryck under slutet av kursen.

Upplägg
Arbetet kommer utgå från deltagarnas egna målsättningar och intressen. Vid första kurstillfället så diskuteras vad varje individ vill uppnå vid kursens slut och kursledaren ger råd om hur personen ska gå till väga och vilka tekniker som är rimliga att fokusera på under den begränsade kurstiden.
Mål kan vara både specifika eller generella, någon kanske bara vill lära sig mer om keramik och hur man arbetar med lera medans någon annan kan ha ett mer konkret mål såsom en färdigställd teservis vid kursslut.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kursmaterial
Material så som lera och vissa dekormateriel kan köpas på plats av kursledaren eller medtagas själv om man så vill. Bränningskostnader tillkommer också.

Boktips
Bra grundläggande böcker är Potters book av Bernard Leach eller Keramisk handbok av Finn Lynggaard, dessa hittas begagnade på nätet eller antikvariat. Till kursen behövs inte denna litteratur endast vid eget intresse.

Bra att tänka på
Om deltagaren blivit inspirerad av några specifika föremål, böcker eller bilder får dessa gärna tas med till lektionerna då de underlättar diskussion och illustrerar både för kursledaren och för de andra deltagarna vad hen siktar på eller inspireras av. Kom ihåg, man lär sig ofta mer av sina klasskamrater än vad man lär sig av läraren.

Bra att veta
Vid anmälan är det bra om du anger mailadressen, för vidare kontakt. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen ca en vecka före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda.