Hantverk & konst

Lär dig knypplingens grunder och upptäck ett spännande hantverk som kan varieras i ett otal tekniker; spetsar, bilder m.m. Kostnad för kursmaterial tillkommer. Kursen vänder sig till såväl nybörjare som till vana knypplare.
Sammankomster varannan vecka.