Språk

Välkommen med din INTRESSEANMÄLAN till kurs i konversationsengelska i Mönsterås.

Genom att göra en intresseanmälan får du information om när nya kurser öppnar upp för anmälan och vi kan lättare tillmötesgå behovet som finns. Ange din mailadress.

OBS! Du förbinder dig inte till någon kurs när du gör en intresseanmälan hos oss när det står Intresseanmälan i rubriken.

Håll din engelska vid liv!
I denna kurs får du bygga upp ditt ordförråd och samtidigt träna din förmåga att använda din engelska genom lärarledda samtal kring teman som främst styrs av deltagarnas intressen. Du kommer att få samtala på engelska om händelser, åsikter, planer och känslor, träna ditt uttal samt lära dig om engelska språkets nyanser.

Cirkelledare: Stanley Lindström som arbetat som lärare i engelska.

Vi planerar en kurs på eftermiddagen kl 13.30-15.00