Transport

Kustskepparintyg är ett intyg för stor fritidsbåt som bekräftar att innehavaren vid prövning visat sig ha tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper om sjövägsregler, sjölagen, sjökort, logg och kompass, praktiskt sjökortsarbete, säkerhet och nöd, radiokommunikation men ej SRC- certifikat, sjukvård, miljö, väder och innebörden av gott sjömanskap. Detta erfordras för att framföra ett fritidsfartyg i dagsljus, mörker och nedsatt sikt i såväl skyddade som oskyddade farvatten.
Kustskepparintyg medför behörighet att föra båt som är större än 12 x 4 meter.

Förkunskaper
- Du ska ha klarat kursen för Förarintyg
- Fyllt minst 15 år
- Inneha Båtpraktikintyg dager eller mörker

Kursmaterial
Ingår ej i kursavgiften.
Det du behöver inför kursstart är:
- Navigation och Sjömanskap Grundbok och övningsbok
- Bestick dvs passare, transportör och linjal
- Övningssjökort 61/93
Du behöver ha rätt material till kursstart. Du kan tex köpa det i butik Baltic i Kalmar(uppge Studieförbundet Vuxenskolan för att få 15%rabatt) eller beställa det här: https://bryggboden.se/sv/utbildningsmaterial/studieforbundet-vuxenskolan/sv-kalmar-lan/

Ledare:
Niklas Hellström är en erfaren ledare inom Navigation och håller kurs i Förarintyg, Kustskepparintyg och VHF-radio.

Kurslokal:
Kursen hålls i SVs lokaler på Polhemsgatan 16. Entrén är på markplan men har en ramp och automatisk dörröppnare. Det finns rullstolsanpassad toalett.

Bra att veta:
Din anmälan är bindande och vi ser gärna att du anger din mailadress för vidare kontakt. Återtar du din anmälan återbetalas avgiften förutom 10% i administrationsavgift. Du får en kallelse till kursen ca en vecka före kursstart., där finns all praktisk information. Vi kontaktar dig om något ändras. Kostnad för material ingår ej i avgiften om inget annat anges. Vi reserverar oss för att ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.