Historia & Konsthistoria

”Kvinnorna som tog kliven”

- Vilka var kvinnorna som utmanade samhällets normer och banade väg för sociala, ekonomiska och politiska rättigheter 1870-1920?

Föreläsningen fokuserar på att lyfta några utvalda kvinnor och deras gärning som får stå som representanter för utvecklingsprocesser. Föreläser gör Helen Nilsson, sakkunnig jämställdhet vid Länsstyrelsen Kalmar län som har sin bakgrund som historielärare och genuspedagog.
”Dessa damer förtjänar mer ljus än vad de får och fått, deras insatser har haft avgörande roll för utvecklingen fram till demokratiska och mänskliga rättigheter. Kvinnor fick inte rösträtt. De tog den! De offrade mycket för att vi, kvinnor, 100 år senare kan ta många formella rättigheter för givet. Eller kan vi det?”

Föreläsningen ges inom ramen för länsstyrelsen Kalmar läns uppdrag om jämställdhet och jämställdhetsintegrering samt demokratiuppdrag för att uppmärksamma 100 år av allmän och lika rösträtt.

Efter föreläsning ges möjlighet till frågor och diskussion.
Efter din anmälan skickas i god tid innan start en länk till mötet. Ange därför e-postadress!

Välkommen