Humaniora

Läslustwebben är en plattform för dig som är högläsare hos Studieförbundet Vuxenskolan.

Inspiration. Här kan du ta del av inspirerande filmer, tex om hur du använder din röst eller
övningar i mindfulness.
Kunskap. Lär dig mer om demens och bemötande eller hur olika kommuner jobbar med kultur
i äldreomsorgen.
Boktips. Här hittar du tips på bra och lättläst litteratur. Boktipsen delas av bibliotekarier och
andra högläsare.

Om studiecirkeln
Du får lära dig om:
- Hur man skaffar konto och loggar in på Läslustwebben (Learnify).
- Hur man navigerar på sidan.
- Öppna och se på filmer.
- Kommentera på filmer mm.

Träffen är kostnadsfri för dig som är eller vill bli ideell högläsare hos Studieförbundet Vuxenskolan.
Med reservation att det kan bli ändrade datum pga pandemin.