Hantverk & konst

Välkommen till en heldag i linoljefärgens värld! Denna dag blandar vi teori och praktik.

Innehåll i kursen:
Linoljefärgens beståndsdelar och deras respektive funktion.
Spädning/förtunning, ja eller nej vs påverkan på färgskiktet
Myter, åsikter och hävdvunna sanningar om linoljefärg kontra verkligheten
Torkkemin i linolja
Rå linolja vs kokt och standolja
Färglagrets tjocklek, tunt vs tjockt
Färglagrets åldrande och dess faser, när måla igen
Underlag som fungerar att måla på med linoljefärg
Pigmenttyper och egenskaper, historiskt och nutid
Påföringsteknik
Prova sparmålning
Bryta linoljefärg
Penselvård

Kursen syftar till att du som kursdeltagaren ska få en förståelse för linoljefärgens uppbyggnad och vad man kan
förvänta sig på grund av detta. Att kursdeltagaren ska kunna handskas med färgen på ett korrekt sätt och ge en känsla för färgens beteendemönster samt att avmystifiera linoljefärg och ge kunskaper om vad som är rätt och fel. Vi vill också ge dig en viss inblick i antikvariska tankebanor!

Kursen hålls i Kolsbygd 116, hemma i kursledaren Krister Taubers verkstad, mellan Nybro och Orrefors.
Krister är verksam som fönsterhantverkare och när det gäller anikvariteter i byggnadsvården har linoljefärgen blivit den i princip alenarådande färgen för honom i hans yrkesval.
Med denna kunskapsbas ger han denna heldag i linoljefärgens värld!

Allt material samt fika under dagen ingår i deltagaravgiften.

Väl mött!