Hälsa & välbefinnande

Kognitiv funktionsnedsättning kan uppstå på grund av olika funktionsstörningar, skador eller sjukdomar som påverkar hjärnan.

Kognitiva svårigheter kan begränsa förmågan att utföra vardagsaktiviteter.
Kognitivt stöd och hjälpmedel kan underlätta och göra det möjligt att få vardagen att fungera.

Kognitiva nedsättningar kan innebära begränsad förmåga att till exempel kunna:
*Fokusera uppmärksamhet och följa en instruktion för hur något ska utföras.
*Förstå tidsbegrepp.
*Komma ihåg vad som är planerat.
*Organisera sina saker