Hantverk & konst

Välkommen till en kurs där du får måla färdiggjutna betongfigurer!
Ledare Ann-Christine gjuter vackra figurer som du som deltagare får köpa direkt av henne och måla. Det finns stort utbud av vettar, damer och andra figurer. I deltagaravgiften ingår färg men inte någon figur, du köper alltså själv vilken figur du vill måla.

Bra att veta:
Din anmälan är bindande och vi ser gärna att du anger din mailadress för vidare kontakt. Återtar du din anmälan återbetalas avgiften förutom 10% i administrationsavgift. Du får en kallelse till kursen ca en vecka före kursstart., där finns all praktisk information. Vi kontaktar dig om något ändras. Kostnad för material ingår ej i avgiften om inget annat anges. Medlemmar i LRF och SPF har 10% rabatt på deltagaravgiften. Är du berättigad till rabatt måste du ange det vid anmälningstillfället. Vi reserverar oss för att ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.