Djur, natur & miljö

Vi erbjuder skogsägare en utbildning i flera steg.
1. upptaktsträff
2. kvällsträff kring teori och utrustning
3. Butikskväll
4. Stor skogsdag
Lär dig mer om
-När, var och hur man ska röja
-Anpassningar till ändrat klimat
- Hur mångfalden i skogen kan ökas
-Att forma skogen mot egna mål
- Skogens möjligheter i klimat- och hållbarhetsfrågorna
- Beställarkompetens, att anlita röjningshjälp
- Utrustning och teknik