Djur, natur & miljö

Vi erbjuder skogsägare en utbildning i flera steg.
1. upptaktsträff
2. kvällsträff kring teori och utrustning 4 Juni 18.30-21.00 Gamleby församlingshem
3. Butikskväll 12 Juni 18.00-20.00 Gamleby Motorsport
4. Stor skogsdag
Lär dig mer om
-När, var och hur man ska röja
-Anpassningar till ändrat klimat
- Hur mångfalden i skogen kan ökas
-Att forma skogen mot egna mål
- Skogens möjligheter i klimat- och hållbarhetsfrågorna
- Beställarkompetens, att anlita röjningshjälp
- Utrustning och teknik
Dessutom utlottning och rabatter på utrustning.
Gratis sågklinga och chans att vinna en röjsåg.
För hela familjen och olika generationer!
Alla är välkomna, även ni som inte röjer själva.