Djur, natur & miljö

Mersmak röjning är ett projekt inom Säker skog som finansieras genom Landsbygdsprogrammet.
Tillsammans med Skogsägarföreningarna och LRF vill vi uppmuntra dig som skogsägare att röja din skog.

Vi erbjuder skogsägare en utbildning i flera steg.
1. upptaktsträff
2. kvällsträff kring teori och utrustning
3. Butikskväll i Säker butik
4. Stor skogsdag

Lär dig mer om
-När, var och hur man ska röja
-Anpassningar till ändrat klimat
- Hur mångfalden i skogen kan ökas
-Att forma skogen mot egna mål
- Skogens möjligheter i klimat- och hållbarhetsfrågorna
- Beställarkompetens, att anlita röjningshjälp
- Utrustning och teknik

För hela familjen och olika generationer!
Alla är välkomna, även ni som inte röjer själva.