Djur, natur & miljö

Motorsågen är ett farligt arbetsredskap - om man inte kan hantera den på ett tryggt sätt!
Lär dig ett säkert handhavande som minskar olyckor och tillbud. Samtidigt blir arbetet med motorsågen effektivare och roligare.
Teori och praktik varvas.

De två första träffarna är på kvällstid, resterande träffar är på dagtid på helger

Vid anmälan är det bra om du anger din mailadress och mobilnummer för vidare kontakt.
Cirkelstarter är preliminära.
Vi startar upp denna kurs, så snart det finns en full grupp med deltagare, 6 st.
Du får en kallelse ca en vecka före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras,
Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.

OBS!!!
I rådande situation med denna Corona-pandemi, är startdatumet väldigt preliminärt
Vi följer alltid FMH:s rekommendationer