Djur, natur & miljö

Motorsågen är ett farligt arbetsredskap - om man inte kan hantera den på ett tryggt sätt! Lär dig ett säkert handhavande som minskar olyckor och tillbud. Samtidigt blir arbetet med motorsågen effektivare och roligare. Teori och praktik varvas.

Vid anmälan är det bra om du anger din mailadress för vidare kontakt.
Cirkelstarter är preliminära.
Du får en kallelse ca en vecka före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras,
Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.

Startar vid full grupp

OBS!! Detta startdatum är högst preliminärt.
Vi följer alltid FHMs rekommendationer under denna pandemi