Djur, natur & miljö

Motorsågskörkortet- en investering för livet!
Motorsågen är ett av de allra farligaste arbetsredskapen - om man inte kan hantera den på ett säkert sätt!
Projektet Säker Skog står bakom motorsågskörkortet. Målsättningen är genom att lära sig ett säkert handhavande av motorsågen ska olyckor och tillbud minska, samtidigt som arbetet med motorsågen ska bli effektivare och roligare! Viss vana av motorsåg krävs.

Ledare: Peter Niklasson

Kursens upplägg i stora drag:
1:a träffen är teori och hålls på Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Borgholm,
Sandgatan 59.

2:a träffen är övning praktisk
3:e träffen är övning, praktiskt
4:e träffen är övning, ,praktiskt
5.e träffen är övning ,praktiskt
6:e träffen är Instruktörsdag,
7:e träffen är uppskrivning/uppkörning

1:a träffen är en onsdag, resterande är helger p g a att man behöver göra praktiska övningar på dagtid, exakta datum kommer ni överens (ledare och deltagare). De praktiska omgångarna genomför vi på stående skog, så nära er deltagare som möjligt.