Navigation - Förarintyg

Navigation - Förarintyg

Transport

Träff 1-6
Sjökortet
Projektioner
Sjöväder & Färdplanering
Död räkning & Kursens felkällor
Mörkernavigering
Sjölagen
Tillämpning
Självstudier med frågebank


Kostnad på sjökort tillkommer och betalas till ledaren
Efter avslutat kurs ges möjlighet att avlägga prov för en behörig examinator och ta förarbeviset.
Examens kostnaden tillkommer med 450 kr