Transport

Träff 1-5
Sjökortet
Utmärkning
Navigering
Sjöväder
Väjningsregler
Miljö & Människor
Säkerhet & Nöd
Förtöjning
Tillämpning
Självstudier med frågebank

Kostnad på sjökort tillkommer och betalas till ledaren
Efter avslutat kurs ges möjlighet att avlägga prov för en behörig examinator och ta förarbeviset.
Examens kostnaden tillkommer med ca 450 kr