Normkritik och inkludering - Föreningsutbildning i Kalmar

Normkritik och inkludering - Föreningsutbildning i Kalmar

Beteendevetenskap

Vad är en inkluderande miljö? Vilka normer reproducerar vi omedvetet och hur kan vi bryta mönstret? Målet med kvällen är att ge grundläggande kunskap för att sedan kunna arbeta praktiskt för jämlikhet och jämställdhet i föreningen. Vi lyfter bland annat begrepp som norm, genus, maktstruktur, intersektionalitet och hbtq.

Har du frågor om utbildningen?
Mejla elin.bystrom@sv.se eller ring 0480-43 04 61.