Djur, natur & miljö

Kursen vänder sig till dig som är nybliven fårägare eller funderar på att skaffa får. Kursen sker i samverkan med Södra Kalmar läns fåravelsförening.

Kursen omfattar sju träffar och tar upp bland annat:
- Årstidsanpassade råd om fårskötsel: utfodring, betesplanering, klippning mm
- Sjukdomar och hälsoförebyggande åtgärder
- Studiebesök hos fårägare
- Lamning och lamningshjälp med genomgång av normal lamning, hur man upptäcker när något är fel samt praktisk träning i lägerättning av lamm.

Praktisk information:
Som kursmaterial används broschyren ”Fåråret” samt informationsmaterial som delas ut under kursens gång. Kursmaterial ingår i deltagaravgiften.

Kursen hålls varannan tisdag med start 25 september.

Kursledare:
Veterinär Åsa Lindqvist, Fä&Folk, med mångårig erfarenhet av får och fårhälsovård – se www.faochfolk.se