Odla din egen mat- fortsättning

Odla din egen mat- fortsättning

Djur, natur & jakt

Syftet med kursen är att lära fortsätta odla enligt grundreglerna för organisk-biologisk odling, med tonvikt på praktisk tillämpning.

Här är en tänkt studieplan:

1) Varför odla organiskt-biologiskt?Grundprinciper
2) Klimat och läge
3) Den levande jorden
4) Växtnäring
5) Marktäckning
6) Att börja odla, växtföljd
7) Året i trädgården
8) Samodling
9) Bär- och fruktodling
Några lättodlade grönsaker
10) Studiebesök

Studiematerial från föreningen FOBOs hemsida samt artiklar i tidningen Odlaren. 2 studietimmar per sammankomst.