Beteendevetenskap

Ordförandeutbildning för våra föreningar

Ordförandeutbildningen vänder sig till dig som är ordförande.
Som ordförande är man föreningens ryggrad och ledare för att leda arbetet i organisationen.
Hur leder du effektivt ett möte och hur får du som ordförande andra till att uträtta saker och ting?
Det är bla några av de frågeställningar vi tar upp.

Startdatum kommer så snart vi har en full grupp.

Du får gärna kontakta oss om du har några andra frågor.