Trädgård, hus och hem


Permakultur! Forts. kurs -Framtiden i din trädgård
Välkommen till en studiecirkel Permakultur (Hållbar odling)
Odla och leva uthålligt, genom att härma ekosystemens sätt att fungera. Här kan du lära dig hur du kan fånga och lagra energi, bygga ekonätverk och sluta kretslopp.