Trädgård, hus och hem

Vill du få inspiration till din egen trädgård? Eller tycker du att design är väldigt roligt? I denna kurs får du lära dig grunderna inom trädgårdsdesign. Du får lära dig hur du kan placera olika växter, vilken skötsel som krävs och att binda ihop trädgården med bostaden och få en harmoni i helheten. Du får också lära dig att designa utifrån hur du vill använda trädgården, vilka lagar/regler som gäller och planering utifrån budget. Framförallt får du massor med inspiration och tillfälle att utveckla din kreativitet!

Caj-Åke som är kursledare kommer att visa exempel genom programmet Scratch up och det finns möjlighet att testa programmet under träffarna.

Du behöver inga förkunskaper för kursen!

Material:
Du behöver ta med en linjal, blyertspennor och färgpennor att skissa med. Eventuellt kan du behöva passare, men det är inget krav.
Skisspapper finns på plats och ingår i deltagaravgiften.

Bra att veta:
Vid anmälan är det bra om du anger din mailadress, för vidare kontakt. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen ca en vecka före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.