Röjsågskörkort

Röjsågskörkort

Röjsågskörkort: Lär dig att sköta och hantera röjsågen på ett säkert och effektivt sätt, med mål att klara röjsågskörkort. Innehåll; hur en bra röjsåg ska fungera, hur filar du klingan så att den blir vass, hur du använder sågen i olika situationer och hur du kan fälla stammarna i önskad riktning. körkort, en uppkörning och skrivning inför examinator ingår i priset.
De olika nivåerna: Nivå RA: Grundläggande nivå som man måste klara först handlar om röjsågens skötsel och hantering, enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly.
Nivå RB: Behandlar skogsröjning, med betoning på arbetsteknik vid ungskogsröjning och underväxtröjning.

Start: 14 maj 18.30-20.45
Plats: Juliusgården Stora Aby, Målilla
Pris: 3950:- ink. material
Ledare: Thomas Johansson

Bra att veta: Vid anmälan är det bra om du anger mailadressen, för vidare kontakt. Cirkelstarter är preliminära.
Du får kallelse till kursen ca en vecka före kursstart.Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.