Djur, natur & miljö

Investera för framtiden – ta röjsågskörkort!

Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder i samarbete med Säker Skog kursen Röjsågskörkort RA + RB. I deltagaravgiften ingår studiematerial och teoretiskt samt praktiskt prov. Uppkörning görs för Säker Skogs instruktörer.

Skogsvård har sedan länge ansetts vara en förutsättning för en värdefull avkastning från skogen. Genom att gå en kurs i röjsågskörkortet investerarar du inför framtiden då du lär dig att planera röjningsarbetet med fokus på arbetsteknik och säkerhet men även på ekonomi. Röjsågskörkortet är också en bra grundkurs i skogsskötsel och skogsvård.

RA är den grundläggande nivån som man måste klara först. Den handlar om röjsågens skötsel och hantering och enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly.
RB behandlar skogsröjning, med betoning på arbetsteknik vid ungskogsröjning och underväxtröjning.

Våra ledare i röjsågskörkortet är utbildade för att hålla kurser på ett säkert och pedagogiskt sätt.

Vi startar kurser vid full grupp (6 pers) så anmäl ditt intresse redan idag!


Mer info på www.sakerskog.se


Bra att veta:
Din anmälan är bindande och vi ser gärna att du anger din mailadress för vidare kontakt. Återtar du din anmälan återbetalas avgiften förutom 10% i administrationsavgift. Du får en kallelse till kursen ca en vecka före kursstart., där finns all praktisk information. Vi kontaktar dig om något ändras. Kostnad för material ingår ej i avgiften om inget annat anges. Medlemmar i LRF och SPF har 10% rabatt på deltagaravgiften. Är du berättigad till rabatt måste du ange det vid anmälningstillfället. Vi reserverar oss för att ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.