Djur, natur & miljö

Ta röjsågskörkortet som bevis på att du har de kunskaper som krävs för att hantera röjsågen - så att arbetet blir så säkert, roligt och mer effektivt.
De olika nivåerna: Nivå RA: Grundläggande nivå som man måste klara först handlar om röjsågens skötsel och hantering, enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly.
Nivå RB: Behandlar skogsröjning, med betoning på arbetsteknik vid ungskogsröjning och underväxtröjning.
De 2 första träffarna är på kvällstid, resterande träffar kommer att vara på dagtid på helger.

Kursledare:
Oskar Cederstrand är en ledare med flera års erfarenhet av röjsågscirklar

Bra att veta:
Vid anmälan är det bra om du anger din mailadress och mobilnummer, för vidare kontakt.
Du får en kallelse till kursen ca en vecka före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras.
Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare