Djur, natur & miljö

Lär dig sköta och hantera röjsågen på ett säkert och effektivt sätt, med mål att klara röjsågskörkortet. Innehåll: Hur en bra röjsåg ska fungera, hur filar man klingan så den blir vass, hur man använder sågen i olika situationer och hur man kan fälla stammarna i samma riktning.
Körkort, en uppkörning och skrivning inför examinator ingår i priset.

De olika nivåerna:
Nivå RA: Grundläggande nivå som man måste klara först handlar om röjsågens skötsel och hantering, enklare röjningsarbete som röjning av gräs och sly.
Nivå RB: Behandlar skogsröjning, med betoning på arbetsteknik vid ungskogs- och underväxtröjning.

Vid anmälan är det bra om du anger mailadressen, för vidare kontakt. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen ca en vecka före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.