Röjsågskörkort RA+RB Vimmerby

Röjsågskörkort RA+RB Vimmerby

Djur, natur & jakt

Röjsågskörkort: Lär dig att sköta och hantera röjsågen på ett säkert och effektivt sätt, med mål att klara röjsågskörkort.
Innehåll; hur en bra röjsåg ska fungera, hur filar du klingan så att den blir vass, hur du använder sågen i olika situationer och hur du kan fälla stammarna i önskad riktning. körkort, en uppkörning och skrivning inför examinator ingår i priset

De olika nivåerna: Nivå RA: Grundläggande nivå som man måste klara först handlar om röjsågens skötsel och hantering, enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly.
Nivå RB: Behandlar skogsröjning, med betoning på arbetsteknik vid ungskogsröjning och underväxtröjning.

Vid anmälan är det bra om du uppger mailadress, för vidarekontakt. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse ca en vecka innan start. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda.