Samtalscirkel - Tankens helande kraft

Samtalscirkel - Tankens helande kraft

Beteendevetenskap

Det här är en samtalscirkel för dig som vill träffa andra och diskutera utifrån en bok.

Tycker du det är roligt och intressant att träffa nya människor och prata om saker som händer runt omkring oss, så kan det här vara cirkeln för dig. Kursledaren Siv utgår från boken "Tankens helande kraft" av David Hoffmeister. Boken innehåller brev från olika personer som skrivit till författaren och delat med sig av sina bekymmer och djupaste frågor. Boken berör ämnen som Gud, upplysning, föräldraskap, förlåtelse, relationer och mycket mer.

Lokal och tillgänglighet:
Kursen hålls i Studieförbundet Vuxenskolan lokaler på Norra Långgatan 34 i Kalmar. Byggnaden är försedd med hiss.

Bra att veta:
Vid anmälan är det bra om du anger din mailadress för vidare kontakt. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen ca en vecka före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.