Media & kommunikation

Under en kurshelg, lördag och söndag, ger vi skrivandet strålkastarljus. Vi fokuserar på olika delar i det skönlitterära skrivandet, detta med praktiska genomgångar, diskussioner och textexempel. Vi strävar efter att hitta nya ingångar och växa i skrivandet med hjälp av skrivövningar, genom att dela med oss av skrivandet till varandra i gruppen och arbeta med textrespons.

Du behöver inga förkunskaper!

Ledare:
Elin Johansson, skrivpedagog och författare. Har givit ut flera böcker och driver Seriöst Förlag.
www.seriostforlag.se

Bra att veta:
Vid anmälan är det bra om du anger din mailadress för vidare kontakt. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen ca en vecka före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.