Media & kommunikation

En kurs för dig som vill komma igång med ditt skrivande och utveckla dig som skribent. Under en heldag fokuserar vi på olika delar i det skönlitterära skrivandet, detta med genomgångar och diskussioner. Vi strävar efter att hitta nya ingångar till skrivandet i kortare skrivövningar och genom att dela med oss av vårt skrivande till varandra i gruppen.

Kursen är fristående men går med fördel att kombinera med "Skrivarkurs - tre lördagar med textrespons".
Anmäler du dig på båda kurserna så får du en rabatt och den totala deltagaravgiften blir 1000 kr. Lämna gärna ett meddelande i samband med anmälan eller mejla elin.bystrom@sv.se

Du behöver inga förkunskaper!

Ledare: Elin Johansson, skrivpedagog och författare. Har givit ut flera böcker och driver Seriöst Förlag.
www.seriostforlag.se