Media & kommunikation

En kurs för dig som vill gå vidare i ditt skrivande och bli läst av andra. Under tre lördagar fokuserar vi på olika delar i det skönlitterära skrivandet med genomgångar, diskussioner och kortare skrivövningar. Vi arbetar också med textrespons i gruppen, först går vi igenom grunderna för hur textrespons kan gå till och sedan arbetar vi vidare med det praktiskt i gruppen.

Kursen är fristående men går med fördel att kombinera med "Skrivarkurs - heldag".
Anmäler du dig på båda kurserna så får du en rabatt och den totala deltagaravgiften blir 1000 kr. Lämna gärna ett meddelande i samband med anmälan eller mejla elin.bystrom@sv.se

Du behöver inga förkunskaper!

Ledare: Elin Johansson, skrivpedagog och författare. Har givit ut flera böcker och driver Seriöst Förlag.
www.seriostforlag.se