Media & kommunikation

Under kursen blir det korta övningar varvat med teori hur en novell byggs upp.
Under kursens gång förväntas deltagarna har tid för att skriva hemma minst en novell för genomgång med deltagarna
Ledare: Ing-Britt Karlsson