Historia & Konsthistoria

Välkomna Föranmälan senast 20 april på telefon : 0709-424944 e-post guy_persson@hotmail.com eller info@tjustanor.com
Betalning sker med Swish eller kontant. 120kr för medlemmar och 170kr för icke medlemmar.
Sveriges DNA-guru Peter Sjölund kommer till Västervik och stadshotellet lördagen den 27 april kl.12.00-16.00
Peter föreläser på ett lättsamt sätt hur vi ärver DNA och om vilka spännande saker ditt DNA kan berätta om din släkt och ditt ursprung. Med intressanta exempel visar han hur du förstår och använder resultatet av ett DNA-test. Du får också tips om olika verktyg för att gå vidare i din DNA-släktforskning.
Du får också tillfälle att topsa dig om du vill. Efter föreläsningen blir det en frågestund och fika.