Språk

Kamratcirkel som står öppet hela terminen för dig som vill prata svenska en stund eller för dig som har svenska som modersmål och vill öva dig på din tyska.
Varmt välkommen till en trevlig stund med spännande samtal.

Arrangören är föreningen: Tyska och svenska vänner, läs mer på https://tsv38271.blogspot.com/p/stadgar.html.