Hantverk & konst

På denna kurs får du lära dig om hur du kan förändra, förbättra och reparera din kläder. På den första träffen tar du med ett eller flera plagg som du vill arbeta med under kursen. Du får hjälp av ledaren att beräkna vilket material du behöver. På första träffen är det också en teoretisk genomgång av olika tekniker, materialval och inspiration från praktiska exempel. Till den andra och tredje träffen behöver du din symaskin.

Det finns möjlighet att förvara symaskinen på lokalen under själva kursen. Materialkostnad är inte inräknad i deltagaravgiften.

Förkunskaper:
Grundläggande kunskap i sömnad med symaskin.

Lokal och tillgänglighet:
Kursen hålls i SVs lokaler på Polhemsgatan 16. Entrén är på markplan men har en ramp och automatisk dörröppnare. Det finns rullstolsanpassad toalett.

Bra att veta:
Vid anmälan är det bra om du anger din mailadress för vidare kontakt. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen ca en vecka före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.