Hälsa & välbefinnande


Så vilka är vi & varför startar vi denna förening??

Jo för att vi är trötta på att syskon till missbrukare inte per automatik ses av myndigheter & andra som anhöriga.
Anhöriga är personen som vårdar skriver Nationellt kunskapscentrum anhöriga NKA. Föräldrar & barn till missbrukare.
Vi som växer upp i skuggan av ledsna föräldrar & missbrukande syskon då?
Vad är vi & vilka rättigheter har vi till stöttning?
Att vara ett litet spöke i en familj, inte synas inte höras, inte ta plats, det är känslan som många syskon växer upp med.
Ska det vara så? Har inte alla barn rätt att få samma plats, samma uppmärksamhet & samma stöttning?

På detta sett vill vi ge syskonen en arena att synas & få plats på.

Kom och lyssna på oss 31/1 kl 12:00 på Café hos Oss i Pukeberg
120:- inkl lunch dagens husman, sallad och kaffe