Hantverk & konst

Vi lär oss att Tova. Man kan göra många olika saker .
Cirkelstarter är preliminära. Du får kallelse till kursen ca en vecka före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare. Material ingår inte i kursavgiften.